BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Exempel på arbeten som ger skattereduktion

  • Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion.
  • Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
  • Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
  • Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
  • Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.
  • Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.   
  • Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion.
  • Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion.
  • Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.

Bostadsrätt och skattereduktion för rotarbete

Du som bor i en bostadsrätt och vill söka skattereduktion för rotarbete har rätt att få det för rotarbete som utförts i lägenheten. Det ska vara den typ av arbete som du enligt föreningens stadgar är underhållsskyldig för. Detsamma gäller om du är medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag och om arbetet utförs i lägenheten.  Läs mer hos Skatteverket.

Mycket mer om rotavdraget hittar du på Skatteverkets hemsida där ovanstående information finns tillgänglig.

AHN Bygg hjälper dig med rotavdraget och kontrollerar så du har rätt att få det.