BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Stöd från Regeringen ska öka byggandet

Stöd från Regeringen ska öka byggandet

Foto: Most photos

Foto: Most photos

Sanna Kesselfors
tors, 01/12/2017 – 10:58

Under 2017 går det att söka tre nya statliga bostadsstöd hos Länsstyrelsen Skåne. Stöden kan i första hand sökas av bostadsföretag, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag samt byggnadsentreprenörer, skriver Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

– Det är mycket glädjande att regeringen gör de här stora satsningarna på byggande. Ett ökat bostadsbyggande är avgörande för Skånes framtid, säger Kajsa Palo, chef för enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne.

Men även stiftelser, ekonomiska föreningar eller andra som uppfyller kraven kan beviljas stöd. Syftet med stöden är att stimulera bostadsbyggandet samt renovering och energieffektivisering i vissa områden.

Hyresbostäder och studentbostäder

Stödet är främst avsett för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Redan påbörjade projekt kan söka stöd senast 28 februari 2017 (gäller för bostäder som påbörjades senast 25 mars 2015). För dem som inte har börjat bygga finns ett långsiktigt stöd för projekt som påbörjas efter den 1 januari 2017. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit 2,7 miljarder kronor i stöd och 3,2 miljarder årligen 2018-2020.