BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Regeringen upphäver beslut om detaljplan

Regeringen upphäver beslut om detaljplan

Studentbostäder i Skrapan. Foto: Jan Karlsson

Studentbostäder i Skrapan. Foto: Jan Karlsson

Sanna Kesselfors
tors, 01/12/2017 – 11:22

Nu regeringen beslutat att upphäva Länsstyrelsens beslut om detaljplan för Väbeln 3 i Stockholm. Därmed står Stockholms stads detaljplan för 400 nya studentbostäder vid Gärdet fast, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta en detaljplan om 400 nya studentbostäder längs Lidingövägen i Stockholm genom att hänvisa till att exploateringen skulle göra stor skada på riksintresset Nationalstadsparken.

Regeringen anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt visat att detaljplanen skulle innebära sådan skada på Nationalstadsparken att planen ska upphävas. Detaljplanens syfte, att möjliggöra utbyggnad av befintliga studentbostadshus, kan anses ligga i linje med intentionerna för Nationalstadsparken. Länsstyrelsens beslut ogillas därmed och kommunens beslut att anta detaljplanen står fast.