BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Regeringen ser över Systemet med kreditgarantier

Regeringen ser över Systemet med kreditgarantier

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Bild tagen maj 2016. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Bild tagen maj 2016. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sanna Kesselfors
tors, 01/12/2017 – 13:56

I dag, torsdag den 12 januari, beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt hyres- och studentbostäder. I uppdraget ska även förslag på ett system med förmånliga statliga topplån ges, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Bostadsbyggandet i Sverige har länge legat på en nivå som inte överensstämmer med befolkningsutvecklingen och trots att det nu byggs fler bostäder än på väldigt länge så finns en risk att investeringsvilligheten kan minska vid exempelvis lågkonjunktur.

– Även om behovet inte är akut så måste staten vara förutseende och proaktiv för att bibehålla och kunna öka byggtakten i landet även vid en konjunkturnedgång. Finansieringsmöjligheterna för bostadsbyggande måste samtidigt redan nu bli bättre på landsbygd med svag bostadsmarknad, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i pressmeddelandet.

En grundläggande förutsättning för byggande av bostäder är tillgång till finansiering. De kostnader och risker som är förknippade med finansieringen avgör i de flesta fall om ett byggprojekt kommer till stånd. Eftersom rätten till bostad är, och bör vara, en viktig del av det svenska välfärdssamhället finns det anledning för staten att kontinuerligt säkerställa att marknaden för finansiering av bostadsbyggande fungerar effektivt och att åtgärda eventuella brister. Det läge som Sverige befinner sig i för närvarande, med ett snabbt ökande bostadsbyggande men en ännu snabbare befolkningsökning med åtföljande bostadsbehov, gör att det är särskilt angeläget att bostadsfinansieringen fungerar väl.

Utredningen ska också titta på förutsättningarna på svaga bostadsmarknader. Ett vanligt problem på svaga bostadsmarknader är att produktionskostnaderna ligger nära eller över värdet av den färdiga bostadsbyggnaden, vilket gör det svårt att hitta finansiering för ny- eller ombyggnad av bostäder. Ett särskilt bekymmer på landsbygden, som ofta karaktäriseras av svaga bostadsmarknader, är att det kan saknas lokalt förankrade bankkontor och tillräcklig kunskap om den lokala bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i övrigt. Detta kan leda till att riskerna i bostadsbyggnadsprojekt övervärderas och att potentiellt lönsamma projekt inte beviljas lån.

Även i den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som nyligen presenterades har problematiken kring finansiering av bostadsbyggande i områden med svag bostadsmarknad lyfts.

Regeringen ger mot bakgrund av detta, och i överenskommelse med Vänsterpartiet, en särskild utredare i uppdrag att bland annat se över det befintliga systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande. Utredaren ska även analysera vilka typer av verktyg som kan underlätta för mindre byggherrar att finna finansiering för bostadsbyggande. Förslag ska också ges på system med förmånliga statliga topplån för att underlätta bostadsbyggandet samt utreda landsbygdskommitténs förslag om så kallade landsbygdslån.