BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

”Klimatsäkrade lösningar för urbana ytor”

”Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” är namnet på ett av Sveriges Stenindustriförbunds pågående projekt och är en fortsättning på projektet ”Grågröna systemlösningar för hållbara städer”. Projektets mål är hur städer ska bli bättre rustade för den ökande urbaniseringen och ett klimat med mer nederbörd. Om de hårdgjorda ytorna och markbyggnation kan hantera vattentransporten på ett bättre sätt är tanken att det ska gynna de gröna ytorna i stadsmiljön.