BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Helsingfors bygger bostäder för 3 000

I Helsingfors har man börjat bygga gator och annan infrastruktur på udden Sumparn, som hitintills har stått tom. Norr om udden ligger Fiskehamnen, ett annat nybyggnadsområde. Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för Sumparn redan 2014.