BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Värmeisoleringen i treglasrutan står sig!

Treglasrutor har mycket stabilare U-värde än tvåglasrutor eftersom värdet förblir i det närmaste oförändrat oavsett yttre omständigheter. Vid varierande ute- och innetemperatur, varierande vindstyrka, förändringar i mängden ädelgas i spalterna såväl som montage i fasad eller som takfönster förblir det verkliga U-värdet i treglasrutor stabilt. Tvåglasrutors värmeisoleringsvärde visar på stora svängningar vid motsvarande förändringar.