BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Planprocessen har ringa effekt på bostadsbyggandet

Det kan dröja flera år från det att en detaljplan vunnit laga kraft till dess att byggherren lämnar in en bygglovsansökan.