BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Muntra hussiffror i USA

Nya muntra försäljningssiffror för husmarknaden i USA pekar mot att den amerikanska ekonomin är på stabil kurs uppåt. I april ökade försäljningen av nya enfamiljshus med 16,6 procent till en säsongsjusterad årstakt på 619 000 hus – den största procentuella ökningen sedan januari 1992 och den högsta justerade årsnivån sedan januari 2008.