BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Kraftig ökning av byggmaterialvolymen

Enligt en beräkning av byggmaterialanvändningen som Industrifakte har gjort uppgick det sammanlagda byggmaterialvärdet, exklusive installationsmateriel, som kan relateras till påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, under kvartal 1-3 i år till knappt 60 miljarder krono