BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

HD stoppar skola i Trekanten

Stockholms stad får inte överklaga Mark- och miljööverdomstolens dom om att upphäva detaljplanen för en ny skola vid Trekanten. Detta efter att Högsta Domstolen nekat staden prövningstillstånd.