BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

”En god innemiljö uppnås säkrast med bland annat frånluftsventilation!”

Viktiga faktorer för boendes välbefinnande och ett ventilationssystems tekniska funktion
är saker som kanalernas längd och uteluftsdonens placering och egenskaper, menar Christer Harrysson, professor vid Örebro universitet.