BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Cowi tar uppdrag i Lerum

Lerums Kommun tar just nu fram detaljplaner för ett större område med nya bostäder, verksamheter och förskola vid Aspedalen och Aspevallen invid sjön Aspen. Cowi kommer att utföra en utredning om luftkvalitet, lukt, buller, vibrationer och risk med avseende på farligt gods.