BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

Ring oss nu:

073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM 073-507 23 46

ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM

073-507 23 46
ALLT INOM BYGG & RENOVERING I STOCKHOLM
073-507 23 46

Ännu inget beslut om att ge personalliggarna verkligt ”bett”

Den mjuka tillämpningen som gjorts av personalliggarlagen har avslutas och lagstiftningen är inne i en skarp tillämpning. Aktiv dialog mellan Skatteverket och branschen har aldrig varit viktigare än nu, menar Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier. Han menar att de tolkningsproblem som finns i lagstiftningen endast kan hanteras genom klok dialog och gemensamma ansträngningar för att få till stånd förtydliganden och kompletteringar. Han poängterar även att lagen inte får riktig kraft förrän det införs en arbetsgivardeklaration på individnivå.